دکتر مهشید نظریان دندانپزشک , دندان - .

نام دکتر مهشید نظریان دندانپزشک

تخصص دندان - .

استان کرمان   ،  کرمان

تلفن تماس 03432233646

خانم / آقا خانم

تخفیف

دارای بورد تخصصی

هیئت علمی

دارای فلوشیپ

فارغ تحصیل از خارج کشور

تاریخ انقضا آگهی 1408/4/11

آدرس کرمان ، بلوار فردوسی - نرسیده به پارک نشاط - مجتمع پزشکی آراد

دکتر مهشید نظریان دندانپزشک